Generalkonsulatet i Kobe er gjenåpnet

Consul General Sollied

Det honorære norske generalkonsulatet er gjenåpnet etter at ny honorær generalkonsul er utnevnt.

Ambassaden gratulerer leder av DNV GLs kontor i Kobe, Stian Erik Sollied, med vervet og ser frem til et godt samarbeid fremover.

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet kan finnes på lenken under.
https://www.norway.no/ja/japan/norway-japan/1/#%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%A4%A8Consulate