Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

C19-vaksinasjon i Japan

Japanske myndigheter har startet vaksinasjon mot Covid-19, og bosatte i landet vil motta vaksinekort i prioritert rekkefølge.

Japanske myndigheter oppfordrer alle som mottar vaksinekortet om å ta godt vare på kortet, og følge instruksjoner. 

Informasjon og instruksjoner for vaksinen og spørreskjema for vaksinering er tilgjenglig på flere språk på det japanske helseministeriets nettsider.

MHLWs informasjon om Covid 19-vaksinering in 17 languages: English, Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Tagalog, French, Indonesian, Khmer, Korean, Mongolian, Myanmar, Nepali, Portuguese, Spanish, Thai, Russian, Vietnamese.

Det er også etablert en telefontjeneste for informasjon vaksinering der man kan få informasjon på blant annet engelsk 

Call Centre of the MHLW for COVID-19 vaccination
TEL: 0120-761770 (toll-free)
Languages: Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese