Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Eksamen - 写真:Angelina Litvin on Unsplash
Angelina Litvin on Unsplash

Bergenstesten ved Ambassaden i Tokyo

Ambassaden i Tokyo vil stille som testarrangør av Bergenstesten høsten 2020.

Tokyo, Japan

Testdato i Tokyo er satt til mandag 19. oktober.

Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) tester norskferdigheter på nivå B2 og C1. Det finnes en skriftlig test og en muntlig test, men kun den skriftlige testen kan tas ved ambasaden.

Den skriftlige testen dekker norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høgskoler i Norge.

Dersom du ønsker å avlegge testen ved Ambassaden i Tokyo, ta først kontakt på [email protected].

Etter at du har fått bekreftet at vi har ledig plass, kan du sende søknad til Folkeuniversitetet om å få ta testen. 
https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Test-i-norsk-hoeyere-nivaa/Om-test-i-utlandet

Søknadsfristen til Folkeuniversitetet er 10. september.