Eksporthåndboken - Åpen for alle

Gjennom Eksporthåndboken gir Innovasjon Norge norske bedrifter enkel, gratis tilgang til informasjon om rammebetingelser og regelverk for eksport til 190 markeder. God og riktig informasjon om dette er helt avgjørende for å lykkes internasjonalt.

Eksporthåndboken kan brukes som et verktøy for å vurdere risiko ved valg av marked, for å finne markedsmuligheter gjennom Norges frihandelsavtaler, sikre lønnsomme leveranser og vurdere oppgjørsform.

Eksporthåndboken har tidligere vært en betalingstjeneste som norske bedrifter har abonnert på, men fra i år er denne informasjonen fritt tilgjengelig på nett.

Innovasjon Norge ønsker å gi alle bedrifter fri tilgang til Eksporthåndboken, slik at bedriftene kan få god og enkel tilgang til markedskunnskap for å lykkes internasjonalt.

Les mer: