Varslingsapp for krisesituasjoner på engelsk

NHK World - Japan har utvidet sin app for iPhone og Android til å inkludere en varslingsfunksjon på engelsk for krisesituasjoner.

Den nylanserte appen fra NHK World - Japan vil automatisk sende varsel til brukere som har slått på varslingsfunksjonen i appen. Offisielle varsel om jordskjelv og tsunami fra japanske myndigheter vil bli automatisk oversatt til engelsk, og dette er dermed en av de kjappeste måtene å få tilgang til engelsk informasjon i krisesituasjoner.

Appen kan også videreformidle varsel sendt via det ofisielle japanske varslingssystemet J-Alert, og en kan velge å motta andre typer 'breaking news'. Du får videre muligheten til å koble direkte til eventuelle livesendinger fra NHK World - Japan i ektraordinære situasjoner.

Dette kan være et nyttig verktøy for alle nordmenn som oppholder seg i Japan over kortere eller lengre perioder, og som ikke leser japansk.

Se lenken under for mer informasjon fra NHK World - Japan, og instruksjoner for å intallere appen.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/upld/thumbnails/en/information/info_20180125_en.pdf