Help Card

Tokyo Metropolitan Government har laget krisekortet ”help card” for utenlandske borgere i Tokyo, for å gjøre det enklere å kommunisere i en eventuell krisesituasjon.