Forholdsregler i krise- og katastrofesituasjoner

Japan er et land spesielt utsatt for naturkatastrofer, men andre krisesituasjoner kan også oppstå. Hvordan kan du forberede deg?

Informasjonskilder

I forbindelse med en krisesituasjon er god og pålitelig informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en enkel oversikt over steder der du kan finne informasjon.

Lokale myndigheter – Oppsøk lokalt bykontor og lokal brannstasjon for informasjon om kriseberedskap i nærområdet. Du kan også søke opp lokale myndigheters hjemmesider for å se etter informasjon.

  • Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser kan være nyttig for egen beredskap, også for de bosatt utenfor Tokyo.
  • Tokyo International Communication Committee – Her finnes en rekke lenker med mer informasjon om beredskap, medisinsk veiledning, språkhjelp, med mer. 
  • Japan Metrological Agency – JMA har kontinuerlig oppdatert informasjon om vær, klima og jordskjelv, inkludert varsel om tyfon, tsunami og vulkansk aktivitet. Dette er japanske myndigheters primærkanal for en rekke offisielle katastrofevarsel.
  • Tv og radio – De fleste store tv- og radiokanaler vil ha regelmessige oppdatering i en eventuell krisesituasjon. På nyere tv-apparater vil det være mulig å bytte til engelsk språk eller tekst ved flere av NHK TVs sendinger. Radiokanalene AFN (AM 810kHz i Tokyo) eller InterFM (FM 76.1Mhz i Tokyo) vil ha engelske nyhetsoppdateringer.
  • Ambassadens nettsider, Facebook og Twitter vil tas i bruk i      krisesituasjoner, men merk at den ferskeste og mest detaljerte informasjon får du direkte fra japanske kilder.