FAO

Praktikantplass FN-delegasjonen ved den norske ambassaden i Roma

FN-delegasjonen tilbyr en studentpraktikantplass hver vår og hver høst. Delegasjonen ivaretar norske interesser overfor FNs organisasjoner i Roma; FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD). Søknadsfristen for vårens opptak er 1. oktober 2023. Praktikantperioden for vårsemesteret er 15. januar - 14. juni 2023.

Delegasjonen arbeider med fagområder som matsikkerhet, humanitære spørsmål, utviklingspolitikk, menneskerettigheter, landbruk og fiskerier, kvinners rettigheter og likestilling og FN-reform. Delegasjonen tilrettelegger for politiske og andre besøk fra Norge.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på en ambassade, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av delegasjonen faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Ambassaden vil normalt ha to praktikanter hvert semester: én som arbeider med italiensk politikk, økonomi, næringsfremme og fremme av norsk kultur i Italia, og én som arbeider med FN-saker ved FN-delegasjonen. Skriv gjerne i søknaden dersom du også ønsker å bli vurdert til den andre studentpraktikantplassen ved ambassaden.

Arbeidsoppgavene ved delegasjonen vil blant annet være praktisk og faglig forberedelse av møter og rapportskriving. Du vil delta på møter samt følge prosesser i organisasjonene. Du inngår i FN-delegasjonens team og får en bred innsikt i delegasjonens virksomhet, Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en krevende, interessant og erfaringsmessig givende periode.

Det kreves meget gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Kunnskaper i andre FN-språk eller italiensk er en fordel. I tillegg må du være fleksibel, ansvarlig og god til å samarbeide, samt ha meget god norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig. Det legges vekt på relevant studiebakgrunn og annen faglig bakgrunn, gjerne internasjonal erfaring. Selvstendighet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir også lagt vektlagt.

Søknaden skal inneholde CV og karakterutskrift, en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn samt motivasjon for å søke praktikantplassen, samt en oversikt over språkferdigheter.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
  • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 16. 675 kroner.
  • Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
  • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

Søknad sendes til emb.rome@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til studentpraktikant Ella Kjærås Aaberg - Ella.Kjaeras.Aaberg@mfa.no .

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus.

Les mer om studentpraktikantordningen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.