Ambassaden med flagg

Praktikantplass ved ambassaden i Roma våren 2024

Ambassaden i Roma tilbyr en studentpraktikantplass hver vår og høst, for å arbeide med italiensk politikk, økonomi, næringsfremme og fremme av norsk kultur i Italia. Søknadsfristen for vårens opptak er 1. oktober 2023. Praktikantperioden for vårsemesteret er 15. januar -14. juni 2024.

Som praktikant vil du få et unikt innblikk i arbeidet på ambassaden og muligheten til å jobbe innen flere ulike felt. Praktikanten vil inngå i ambassadens politiske team. Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte informasjonsinnhenting og rapportskriving, samt praktisk og faglig forberedelse av møter. Du vil i tillegg gis anledning til å bryne deg på andre oppgaver og arbeidsområder.

Ambassaden legger opp til at praktikanten er med på å forme sin egen rolle og sine egne arbeidsoppgaver. Eksempelvis vil en praktikant med økonomibakgrunn kunne jobbe mer med økonomisk rapportering og næringsfremme.

Det ønskelig at praktikanten har kjennskap til italiensk språk, og gjerne også italiensk politikk, økonomi og kultur. Det forventes ikke god kjennskap til ambassadens biland, Malta og San Marino. Det er viktig at praktikanten er proaktiv, fleksibel, ansvarlig og god til å samarbeide. God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er et krav.

Praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på en ambassade, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Søknaden skal inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn og din motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å inkludere en oversikt over dine språkferdigheter.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
  • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 12.000 kroner.
  • Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

Søknad sendes til emb.rome@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til studentpraktikant Jacob Franquillo Hotvedt - Jacob.Franquillo.Hotvedt@mfa.no

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus.

Les mer om studentpraktikantordningen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.