Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stemmeboks - Foto:Valgdirektoratet
Valgboks fra Valgdirektoratet Valgdirektoratet

Stortings- og Sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings- og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme ved utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere. En oversikt over hvor du kan stemme, finner du på valglokaler.no. I Italia kan du forhåndsstemme ved ambassaden i Roma og ved de honorære konsulatene i Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo og Venezia. På Malta kan du forhåndsstemme ved det honorære generalkonsulatet. Grunnet koronasituasjonen må du kontakte ambassaden eller det honorære konsulatet på forhånd for å avtale tid for oppmøte. For bestilling av tid til forhåndsstemming ved ambassaden, send en e-post til emb.rome@mfa.no. For forhåndsstemming ved et av de honorære konsulatene, ta direkte kontakt med det aktuelle konsulatet. Kontaktinformasjon og åpningstider.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Les mer om forhåndsstemming ved brevpost. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

 

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

 

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.