Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Some unaccompanied minor asylum seekers can hand in a new application for protection (asylum).

The Norwegian parliament (Stortinget) has decided that a specific group of unaccompanied minor asylum seekers who have previously applied for protection (asylum) in Norway can hand in a new application. Please refer to the webpages of the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) for information on how to check if you can apply again, and if so, how to hand in a new Application. If you have questions please contact the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) in Norway.

English:

https://www.udi.no/en/want-to-apply/protection-asylum/new-application-for-protection-asylum/

Norsk:

Stortinget har bestemt at enkelte enslige mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, kan levere en ny søknad. På hjemmesidene til Utlendingsdirektoratet (UDI) finner du informasjon om hvordan du sjekker om du er en av dem som kan sende en ny søknad, og i så fall hvordan du søker på nytt. Hvis du har spørsmål om dette ber vi deg om å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge.

Les mer her:  https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/ny-soknad-om-beskyttelse-asyl/