Praktikantplasser ved ambassaden i Roma våren 2020

Prat.
Foto: Iversen

Ambassaden i Roma tilbyr tre studentpraktikantplasser hver vår og høst, for å arbeide med henholdsvis italiensk politikk og økonomi, fremme av norsk kultur i Italia samt FN-spørsmål. Søknadsfristen for vårens opptak er 27. september 2019. Praktikantperioden for vårsemesteret er 3. februar – 30. juni 2020.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Ambassaden vil normalt ha tre praktikanter hvert semester som får jobbe innenfor disse arbeidsfeltene:

1.     Bilateralt: Politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering; Kultur- og informasjonsarbeid, primært fremme av norsk kultur i Italia.

2.     Multilateralt: FN-organisasjonene i Roma for mat, landbruk og humanitær bistand (FAO, WFP og IFAD).

Du vil i tillegg gis anledning til å bryne deg på andre oppgaver og arbeidsområder. Det er viktig for oss at du får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en utfordrende, interessant og givende periode.

Vil du jobbe innen politikk/økonomi og kultur/informasjon, er det ønskelig at du har gode kunnskaper i italiensk. Vil du jobbe med FN, må du ha gode engelskkunnskaper. Uansett ansvarsområde må du være fleksibel, ansvarlig og flink til å samarbeide, samt ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknaden bør inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn, samt motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å skrive hvilket av de tre fagområde du helst ønsker å arbeide med og hvorfor du mener du er en aktuell kandidat, samt en oversikt over språkferdigheter.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

  • Norsk statsborgerskap.
  • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
  • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk

  • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 11.000 kroner til delvis dekning av utgifter til bolig.
  • Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
  • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
  • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

Søknad sendes til [email protected]. Eventuelle spørsmål kan rettes til

Knut-Are Okstad på telefon 23952903 ([email protected]) eller Marianne Krey-Jacobsen på 23952924 ([email protected]).

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk www.utdanningiverden.no

Les mer om studentpraktikantordningen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.