Utlysning praktikanter
Utlysning praktikantstillinger våren 2022

Praktikantplasser ved ambassaden i Roma våren 2022

Ambassaden i Roma tilbyr to-tre studentpraktikantplasser hver vår og høst, for å arbeide med henholdsvis italiensk politikk, økonomi, næringsfremme og fremme av norsk kultur i Italia, samt FN-spørsmål. Søknadsfristen for vårens opptak er 22. oktober 2021. Praktikantperioden for vårsemesteret er 17. januar-30. juni 2022.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på en ambassade, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Ambassaden vil normalt ha to eller tre praktikanter hvert semester, som får jobbe innenfor disse arbeidsfeltene:

 1. Politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering
 2. Næringsfremme
 3. Kultur- og informasjonsarbeid, primært fremme og støtte av norsk kultur i Italia
 4. FN-organisasjonene i Roma for mat, landbruk og humanitær bistand (FAO, WFP og IFAD)

Arbeidsoppgavene vil blant annet være praktisk og faglig forberedelse av møter samt rapportskriving. Du vil i tillegg gis anledning til å bryne deg på andre oppgaver og arbeidsområder, for FN-sidens vedkommende også delta på møter samt følge prosesser i organisasjonene. Du får en bred innsikt i ambassadens virksomhet, Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en krevende, interessant og givende periode.

Vil du jobbe innen politikk/økonomi/næringsfremme eller kultur/informasjon er det ønskelig at du har gode kunnskaper i italiensk. Vil du jobbe med FN må du ha gode engelskkunnskaper. Uansett ansvarsområde må du være fleksibel, ansvarlig og god til å samarbeide, samt ha meget god norsk fremstillingsevne.

Søknaden bør inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn samt motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å skrive hvilket av fagområdene du helst ønsker å arbeide med og hvorfor du mener du er en aktuell kandidat, samt en oversikt over språkferdigheter.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

 • Norsk statsborgerskap.
 • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
 • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk

 • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. 12.000 kroner til delvis dekning av utgifter til bolig.
 • Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
 • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
 • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

Søknad sendes til emb.rome@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Emily Ryen Gloinson (Emily.Ryen.Gloinson@mfa.no)

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus.

Les mer om studentpraktikantordningen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å endre tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av forsinket eller avlyst opphold.

Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.