Praktikantplasser ved ambassaden i Roma høsten 2020

stagiste

Ambassaden i Roma tilbyr studentpraktikantplasser hver høst og vår. Vi søker kandidater som ønsker å arbeide med italiensk politikk og økonomi og fremme av norsk kultur i Italia. Vi søker også kandidater med interesse for multilateralt arbeid, og som kunne tenke seg å arbeide med FN-organisasjonene for mat, landbruk og humanitær bistand (FAO, WFP og IFAD).Søknadsfristen for høstens opptak er 8. mars 2019. Praktikantperioden for høstsemesteret er 12. august 2020 – 18. desember 2020.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

 

Ambassaden vil ha to eller tre praktikanter hvert semester som får jobbe innenfor disse arbeidsfeltene:

 

1.       Bilateralt; Politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering. Kultur- og informasjonsarbeid. Praktikantene forventes å jobbe med samtlige av disse feltene under praksisen på ambassaden.

 

2.       Multilateralt; FN-organisasjonene i Roma for mat, landbruk og humanitær bistand (FAO, WFP og IFAD).

Du vil i tillegg gis anledning til å bryne deg på andre oppgaver og arbeidsområder. Det er viktig for oss at du får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en interessant, utfordrende og givende periode.

 

Vil du jobbe innen politikk/økonomi og kultur/informasjon, er det ønskelig at du har gode kunnskaper i italiensk. Vil du jobbe med FN, må du ha gode engelskkunnskaper. Uansett ansvarsområde må du være fleksibel, ansvarlig og flink til å samarbeide, samt ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknaden bør inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn, samt motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å presisere om du ønsker å arbeide bilateralt eller multilateralt.

 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

·         Norsk statsborgerskap.

·         Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.

·         Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.

·         Medlemskap i norsk folketrygd.

 

Praktisk

·         Praktikantoppholdet er ulønnet men det gis et månedlig stipend på p.t. 11.000 kroner.

·         Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.

·         Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.

·         Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

 

Søknad sendes til [email protected].

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikanter:

Vera Gjermundsen [email protected]

Sofie Shrivastava [email protected]

 

 

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk www.utdanningiverden.no

 

Les mer om studentpraktikantordningen her:

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.