Praktikantplasser ved ambassaden i Roma høsten 2018

2018

Ambassaden i Roma tilbyr tre studentpraktikantplasser hver høst og vår, for å arbeide med henholdsvis italiensk politikk og økonomi, fremme av norsk kultur i Italia, samt FN-spørsmål. Søknadsfristen for høstens opptak er 16. mars 2018. Perioden vi søker praktikanter for er 3. september 2018-1. februar 2019.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper. Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale vil du utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver.

Praksisperiodene er på fem måneder og løper i høstsemesteret fra primo september til primo februar og vårsemesteret fra primo februar til ultimo juni.

Ambassaden vil normalt ha 3 praktikanter hvert semester som får jobbe innenfor disse arbeidsfeltene:

 1. Politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering.
 2. Kultur- og informasjonsarbeid, primært promotering og støtte av norsk kultur i Italia.
 3. FN-organisasjonene i Roma for mat, landbruk og humanitær bistand (FAO, WFP og IFAD).

Du vil i tillegg gis anledning til å bryne deg på andre oppgaver og arbeidsområder. Det er viktig for oss at du får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, Norges deltakelse i multilateralt samarbeid og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Det blir med andre ord en krevende, interessant og givende periode.

Vil du jobbe innen politikk/økonomi eller kultur/informasjon er det ønskelig at du har gode kunnskaper i italiensk. Vil du jobbe med FN må du ha gode engelskkunnskaper. Uansett ansvarsområde må du være fleksibel, ansvarlig og flink til å samarbeide, samt ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Søknaden bør inneholde CV og karakterutskrift, samt en sammenhengende tekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn, samt motivasjon for å søke praktikantplassen. Vi ber deg også om å skrive hvilket av de tre fagområde du helst ønsker å arbeide med og hvorfor du mener du er en aktuell kandidat, samt en oversikt over språkferdigheter.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant

 • Norsk statsborgerskap.
 • Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må allerede ha minst to års studier på universitet eller høyskole.
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en ambassade.
 • Medlemskap i norsk folketrygd.

Praktisk

 • Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et månedlig stipend på p.t. NOK 10 000 til delvis dekning av utgifter til bolig.
 • Ta med Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). I tillegg anbefaler vi på det sterkeste at praktikanten tegner en privat ansvarsforsikring og reiseforsikring som gjelder for hele oppholdet i Italia.
 • Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.
 • Mer praktisk informasjon, lenker til å finne bolig etc. gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.

Søknad sendes til emb.rome@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikant Jacob Gjerdrum Nordby (jacob.gjerdrum.nordby@mfa.no).

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din utdanningsinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/hva-venter-du-paa/utveksling-fraa-studieprogram-i-noreg/vil-du-vite-mer-om-utveksling

Les mer om studentpraktikantordningen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/.