Gjeninnfører grensekontroll i perioden 10.-30. mai 2017

I forbindelse med G7-toppmøtet i Taormina på Sicilia 26.-27. mai 2017 gjeninnfører Italia grensekontroll i perioden 10.-30. mai. For norske borgere er pass eneste gyldige ID-dokument i utlandet.

http://www.poliziadistato.it/articolo/38590b169310692435518787