Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden lukket for publikumsbesøk

Ambassaden er lukket for publikumsbesøk unntatt i akutte konsulære saker. Henvendelser kan rettes på e-post [email protected] eller på telefon +39 06 45238100/+47 23952900 L’Ambasciata è chiusa al pubblico tranne che per casi consolari urgenti. L’Ambasciata è reperibile via mail [email protected] o via telefono +39 06 45238100/+47 23952900

Ambassaden er lukket for publikumsbesøk unntatt i akutte konsulære saker. Henvendelser kan rettes på e-post [email protected] eller på telefon +39 06 45238100/+47 23952900

 

L’Ambasciata è chiusa al pubblico tranne che per casi consolari urgenti. L’Ambasciata è reperibile via mail [email protected] o via telefono +39 06 45238100/+47 23952900

 

Dette skrivet deles ut til personer bosatt i Norge og beskriver hva som skjer på flyplassen når de ankommer Norge:

Informasjon til reisende bosatt i Norge som har vært i områder med utbredtspredning av koronavirus (Covid-19)

 

For mer informasjon se denne artikkelen:

Håndtering på flyplasser av reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus

 

Questa informativa verrà consegnata a turisti/persone in visita in Norvegia e descrive cosa succede una volta arrivati in Norvegia:

 

Information for visitors to Norway who have been in areas with presumed persistent ongoing transmission of coronavirus (COVID-19).