Hvilken bistand kan UD gi nordmenn i utlandet

Iht. utenrikstjenesteloven er en av utenrikstjenestens oppgaver å tilby bistand til norske borgere.

regjeringen.no kan du lese om hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten når det gjelder for eksempel sykdom og ulykker, dødsfall i utlandet, arrestasjoner, pass og tap av pass, nødlidenhetslån, internasjonal barnebortføring, fri rettshjelp, voldsoffererstatning og bistand i krisesituasjoner.

Du kan også lese om hvilke tjenester norske myndigheter kan tilby når det gjelder forhåndsstemming utenlands, hvem som kan få tilbud om konsulær bistand, reiseregistrering - frivillig registrering ved utenlandsopphold, samt vigsel.

Den hjelp som norske myndigheter kan tilby kan avhenge av hvilket land man befinner seg i og hvorvidt man er på kortere opphold eller er fast bosatt i utlandet. Norske borgere kan ikke forvente samme bistand fra et honorært konsulat som fra en ambassade med utsendt norsk personale.

Sykdom og ulykker
Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør du først ha søkt bistand hos forsikringsselskap eller turoperatør. Ambassaden dekker ikke utgifter til sykehusopphold i utlandet.

Når uhellet er ute

Ta snarest mulig kontakt med politiet, få bekreftelse på at forholdet er anmeldt. Ved tyveri, sperr alle kredittkort, og ta kontakt med kortselskapet for å få utstedt nytt kort. De fleste kortselskaper har rutiner for rask utbetaling av penger i en nødsituasjon. Sett deg gjerne inn i nødprosedyrene før du reiser fra Norge. Hvis du blir frastjålet eller mister førerkort eller pass, må du melde dette til italiensk politi. Du kan selv kontakte Vegvesenet i Norge for bekreftelse på at du er innehaver av gyldig norsk førerkort.

Skandinaviske leger i Roma

  •     Dr. Hildegund Røer (norsk) mobil +39 330 855 288, +39 06 36001823
  •     Dr. Beate Sepe (dansk) +39 06 8083 943 mobil +39 338 627 9002

Kjøp av falske merkevarer

Kjøp av falske merkevarer i Italia er forbudt. Varene selges både på markeder og i gater/strøk hvor utenlandske turister ferdes. Kjøp av varene kan etter italiensk lov bøtelegges med opptil 10 000 euro.

Loven som forbyr kjøp og salg av falske kopier er ledd i et større arbeid for å beskytte de viktige italienske merkevarene innenfor tekstil og design.

Det har vært flere tilfeller av bøtelegging av turister og ambassaden vil derfor anbefale norske reisende å ikke kjøpe slike varer.

Notarius Publicus

Ambassaden kan mot gebyr utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter blant annet følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • Bekrefte legitimerte opplysninger
  • Nedtegne erklæringer eller forklaringer
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger