Registrering av reiseinformasjon hos Utenriksdepartementet

reise - Foto:Norge

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende og fastboende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Hvis du har behov for konsulær bistand i utlandet, må du ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet i Oslo.

 https://www.reiseregistrering.no/