Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vig
2020

Vigselskalender 2020

Ambassaden må dessverre kansellere alle vielser fra september og ut året på grunn av smittevernhensyn, samt lokale restriksjoner. Det vil bli foretatt en ny vurdering sent i høst når det gjelder vielser i 2021, og informasjon om dette vil bli å finne på ambassadens hjemmesider

Oppdatert 17.07.2020  Kl. 14.00

Vigselskalender 2021