Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søke om pass

Passøkere kan henvende seg til ambassaden i Roma. Det kreves personlig oppmøte. Barn under 10 år kan søke om pass også ved konsulatene i Milano, Venezia, Napoli, Palermo og Malta. Fra søknaden innleveres til utlevering av det ferdige passet, må det beregnes ca. 2 uker.

Du må ha et norsk personnummer

Alle som skal ha norsk pass må ha norsk personnummer. Personer uten norsk personnummer må derfor søke om dette først. For barn under 10 år gjøres dette samtidig med at man søker om pass. Man må påregne at det i slike tilfeller vil kunne ta ca. to måneder før passet er klart.

Ved første gangs søknad framlegges original fødselsattest og begge foreldres pass (eller gyldig legitimasjon med bilde). Er barnet født i Italia må det fremlegges original flerspråklig fødselsattest (certificato di nascita plurilingue).

Dette må du ha med - personer over 18 år:

 • Tidligere pass. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Dersom det gamle passet har gått ut for mer enn tre måneder siden: gyldig legitimasjon med bilde.
 • Dersom du er bosatt i Italia/Malta må du ta med dokumentasjon fra landets myndighet verørende oppholdet her, f.eks. italiensk ID-kort.
 • 120 euro (som betales med kort).

Det er ikke nødvendig å ta med passfoto, da opptak av biometriske data (foto og fingeravtrykk) blir gjort ved ambassaden.

Dette må du ha med - personer under 18 år:

 • Tidligere pass. Ved tap eller tyveri fremlegges politirapport.
 • Dersom det gamle passet har gått ut for mer enn tre måneder siden: gyldig legitimasjon med bilde. 
 • 120 euro (som betales med kort) for barn over 16 år.
 • 70 euro (som betales med kort) for barn under 16 år. 
 • For barn under tre år må 1 stk. passbilde medbringes. Bildet må ha lys bakgrunn og ikke være eldre enn 3 måneder. Øynene må være åpne og munnen skal være lukket. Bildet må være av meget god kvalitet.
 • Hvis den ene av foreldrene ikke kan møte opp, må det legges fram samtykke og gyldig legitimasjon, eller bekreftet datert kopi av gyldig legitimasjon fra den forelderen som ikke er til stede. Samtykket kan ikke være eldre enn 3 måneder. 

Fullmakt - Søknad om pass til barn/umyndige kan lastes ned her:

Fullmakt/samtykke (BM)        

Opptak av biometriske data (foto og fingeravtrykk) blir gjort ved ambassaden. Barn over 10 år skal signere søknaden.

For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet, samt medbringe legitimasjon og originaldokument fra sosiale myndigheter som bekrefter at man er verge.

Passets varighet:

Voksne: 10 år Barn mellom 10-16 år: 5 år Barn mellom 5-10 år: 3 år Barn 0-4 år: 2 år

 

Tap av pass og nødpass

Dersom du blir frastjålet passet ditt når du befinner deg i utlandet, bør du umiddelbart melde dette til lokal politimyndighet. Husk å få en kopi av anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Utenriksstasjonen og ditt forsikringsselskap vil trenge politianmeldelsen. Kontakt deretter ambassaden for informasjon om utstedelse av nytt reisedokument.

Nødpass kan utstedes ved ambassaden i Roma eller et av konsulatene, etter nærmere avtale. 

Et nødpass er et tidsbegrenset reisedokument og det er ikke samme sikkerhet for at et nødpass anerkjennes av utenlandske myndigheter på samme vilkår som et ordinært pass. Et nødpass er først og fremst beregnet på å gjøre det mulig å reise hjem.

Kriterier og krav for å kunne søke nødpass:

 • Du må kunne fremlegge dokumentasjon for reisen
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, som ID-kort, førerkort, bankkort med bilde eller lignende
 • Du må kunne fremlegge politirapporten
 • Du må ha med to passbilder (lys bakgrunn, uten briller, lukket munn, ørene må være synlige)
 • Gebyr for nødpass: 160 euro. 
 • Nødpasset er kun gyldig for én reise. Du må levere nødpasset til grensekontrollen når du ankommer Norge
 • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved vanlige pass, se pass til barn og ungdom under 18 år.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.