Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Pass, personnummer og statsborgerskap

Det er legitimasjonsplikt i Schengen-området, og eneste gyldige legitimasjon for nordmenn er pass og id-kort. I Italia må norske passøkere henvende seg personlig til ambassaden i Roma. Tap eller tyveri av pass skal meldes til politi på stedet.