Informasjon om pass i Tunis

Den 01.06.2021 ble det ikke lenger mulig for det norske honorærkonsulatet i Tunis ta i mot søknader om ordinært pass.

Alle søkere, også barn under 12 år, må fra denne dato til ambassaden i Alger, Algerie , eller annen norsk ambassade for å søke om pass.

Konsulatet i Tunis kan fortsatt, på noen vilkår, ta imot søknader om midlertidig pass (nødpass).

Dokumentasjon

Den som allerede har personnummer og kun søker om nødpass: 

  • Utgått norsk pass (politirapport hvis passet er blitt stjålet eller på annen måte ikke er tilgjengelig)
  • To passbilder
  • Reservasjon av flybillett
  • Betaling av gebyr på 525 TND

For mer informasjon angående tildeling av personnummer, og dokumenter til pass-søknad, vennligst se Skatteetatens hjemmesider