Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Planet earth drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Viktig informasjon til pensjonister og uføretrygdmottakere som er bosatt i utlandet

Informasjon om usendelse av leveattester til pensjons- og uføretrygdemottakere.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjons- og uføretrygdemottakere som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjon vil ikke NAV sende ut leveattester i 2020.

Hvis du bor i utlandet og du mottar uføretrygd eller pensjon, trenger du ikke å levere legeattest i året 2020. Dette vil ikke ha innvirkning på utbetalinger av pensjon og uføretrygd.