Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Travelinformation Norway - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Viktig informasjon: Innfører testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll.

Se link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-testplikt-for-reisende-til-norge/id2826415/

 

Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt. Se oversikt her:  https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/201231_aapne_grenseovergangssteder_210102.pdf

 

Informasjon om dette ligger lett tilgjengelig fra banneret med innreiseinformasjon på stasjonenes nettsider.

 

NB: Stasjonene bes i tillegg vurdere hvordan informasjonen kan spres best mulig gjennom sosiale medier og evt. andre relevante kanaler.