Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til 3. september.

I år oppfordres det til å brevstemme. Dette for å kunne overholde gjeldende smitteverntiltak til enhver tid.

Dette betyr at ambassaden sender deg nødvendig valgmateriell. Send oss en en-post med navn og adresse til: emb.rabat@mfa.no

Vil du likevel stemme på ambassaden må du avtale tid på forhånd. Send oss en e-post til: emb.rabat@mfa.no

Les mer om brevstemming:  https://www.valg.no/for-velgere/stortingsvalget-2021/stemme-fra-utlandet/