Ambassaden i Rabat tilbyr praktikantplass høsten 2019. Søknadsfristen er 25. mars 2019.

Ambassaden i Rabat - Photo:Ola S.

Ønsker du å lære mer om utenrikstjenesten er dette en fantastisk mulighet til å oppleve arbeidet ved en ambassade fra innsiden og samtidig lære mer om forholdet mellom Norge og Marokko. Søk innen 25. mars 2019.

Marokko er et stabilt land i en urolig region. Ambassaden i Rabat er den eneste utenriksstasjonen i Nord-Afrika som tilbyr praktikantplass, noe som gjør det til en spesiell mulighet for studenter med en interesse for regionen. Oppholdet vil gi et variert innblikk både i ambassadens virksomhet og i marokkanske og regionale forhold, med arbeid innenfor temaer som migrasjon, handel, forebygging av radikalisering og terrorisme, klima og miljø og menneskerettigheter.

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre arbeid i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative og konsulære arbeidsoppgaver.

Praktikanten har i tillegg ansvar for oppdatering og redigering av ambassadens nettside og sosiale medier. Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Gode franskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er et krav. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og fransk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til og interesse for Nord-Afrika.

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart 29. juli. Praktikanten tilståes et månedlig stipend som p.t. er på 8000 NOK pr. måned. Reise- og boligutgifter må dekkes av praktikanten selv. Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester.

Søknad
Søknad og CV sendes til ambassaden via e-post: [email protected]. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad høst 2019».

Søknadsfrist: 25. mars 2019.

For mer informasjon om praktikantordningen i utenrikstjenesten vises det til Utenriksdepartementets websider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Studentpraktikantordningen.html?id=485910

Eventuelle spørsmål vedrørende praktikantordningen på ambassaden kan rettes til nåværende studentpraktikant Jo-Anna Hagen Schuller ([email protected] ).