Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pr. 10.august må norske reisende, som ikke er bosatt i Marokko, få fornyet utgåtte turistvisum.

Reisende som ikke er bosatt i Marokko og som ikke har forlatt landet før utløpsdato for turistvisum (90 dager), må forlate landet, eller få forlenget sin oppholdstillatelse ved nærmeste politimyndighet. Ellers risikerer man, etter 10.august, bøteleggelse eller utvisning.