Fly og reisende med koffert - Photo:UD
Reisende med fly UD

Om innreise til Norge

For å begrense importsmitte, skjerpes innreisetiltakene fra og med 26. november. Som hovedregel, må blant annet alle over 16 år registrere seg før innreise til Norge.

Dette er de viktigste endringene hva gjelder innreise til Norge, som trer i kraft fra fredag 26. november 2021:

Om innreise til Norge - regjeringen.no