Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye gebyrer for pass fra 19. oktober

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1200 MAD
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 750 MAD
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1600 MAD

 

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

 

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

 

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

Betalingen for søknad om pass ved ambassaden i Rabat gjøres ved bankoverføring til ambassadens konto i Attijariwafabank. Kontonummer: 007 810 0001515000003427 04.

Betaling kan kun gjøres via lokal bank i Marokko og ikke via bank i Norge på grunn av valutadifferanse.

Bankkvitteringen må være i navnet til søker (inkludert barn) og må medbringes ambassaden den dagen man har avtale. Eventuelle overføringskostnader belastes søker. Betalingen må utføres to dager før avtalen på ambassaden.