Ambassaden i Rabat søker studentpraktikant – høsten 2022

Vil du få et unikt i innblikk i utenrikstjenesten, lære mer om Nord-Afrika og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Da er en praktikantplass ved ambassaden i Rabat noe for deg! Ambassaden søker nå en studentpraktikant for høstsemesteret 2022, tiltredelse i august / september. Søknadsfrist 24. mars.

Marokko er et av Afrikas mest politisk og økonomisk stabile land, og særs spennende på grunn av sin historie, politiske og økonomiske situasjon og utvikling. Som studentpraktikant vil du få innblikk i alle deler av samarbeidet mellom Marokko og Norge, og du vil se og føle hvordan en ambassade fungerer. Du vil inngå i staben og veiledes av erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø, og du vil bidra til at ambassaden løser sine oppgaver på alle områder; politisk og økonomisk rapportering, konsulære oppgaver, administrative oppgaver, kulturarbeid og bistandsprosjekter. Vi vil gjerne bli enda bedre på kommunikasjon, og ser for oss at du vil kunne bli en svært verdifull ressurs for oss i dette arbeidet mens du er ved ambassaden.

Kvalifikasjonskrav

Ambassaden ønsker en praktikant som har politisk og økonomisk forståelse, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre bør praktikanten kunne arbeide selvstendig og ha gode formidlingsevner på fransk, engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring og noe kunnskap om Marokko er en fordel, men ikke et krav. Sikkerhetsklarering er en fordel, men ikke et krav. Fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen:

  • Arbeidsspråkene på ambassaden er norsk, engelsk og fransk.
  • Søker må være norsk statsborger
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Søker bør være student. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning.
  • Før avreise må praktikanten kontakte NAV Utland og sørge for å få utvidet medlemskap i Folketrygden.

Slik søker du: Søknad sendes til emb.rabat@mfa.no med emne «Praktikant høst 2022 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon innen 24. mars. Spørsmål og henvendelser kan rettes til ambassadesekretær Anne Margrethe Aabel; Anne.Margrethe.Aabel@mfa.no.

Praktisk
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig test og intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i første halvdel av april 2022.

Praktikantoppholdet varer i fem måneder med oppstart i august/september 2022. Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som utgjør 12.000 NOK per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter. Av hensyn til innreisebestemmelser, helse og sikkerhet ved tjenestestedet må praktikanten være fullvaksinert mot covid-19 med vaksinesertifikat. Det anbefales også å ta andre relevante vaksiner før tiltredelse.

Ved ankomst må praktikanten undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring

Søkere må være forberedt på at endring i reiserådet vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

For mer informasjon om praktikantordningen, vises det til Utenriksdepartementets retningslinjer.