Reiseinformasjon

Forbudet mot passasjerflyvninger fra og til kongeriket Marokko forlenges til 31. desember 2021. Situasjonen vil bli vurdert i forhold til Covid-19 situasjonen.

Noen spesialflyvninger til Europa er fortsatt planlagt. Det dreier seg om flyvninger som er organisert av enkelte flyselskaper – eventuelle billetter må kjøpes direkte fra flyselskapene.

Vi minner også om gjeldende regler for adgang til kongeriket, se Travel to Norway - regjeringen.no