Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Ambassaden i Rabat - Photo:Ola S.
Den norske ambassaden i rabat Ola S.

Ambassaden i Rabat tilbyr to praktikantplasser våren 2020

Ønsker du å lære mer om utenrikstjenesten er dette en fantastisk mulighet til å oppleve arbeidet ved en ambassade fra innsiden og samtidig lære mer om forholdet mellom Norge og Marokko. Søk innen 3. oktober 2019.

Marokko er et stabilt land i en urolig region. Ambassaden i Rabat er den eneste utenriksstasjonen i Nord-Afrika som tilbyr praktikantplass, noe som gjør det til en spesiell mulighet for studenter med en interesse for regionen. Oppholdet vil gi et variert innblikk både i ambassadens virksomhet og i marokkanske og regionale forhold, med arbeid innenfor temaer som migrasjon, handel, forebygging av radikalisering og terrorisme, klima og miljø og menneskerettigheter.

Våren 2020 søker ambassaden i Rabat to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende hovedarbeidsområder:

  • Politikk og kultur
  • Økonomi og næringsfremmende

Tilpass søknaden din til det foretrukne arbeidsområdet. Ambassaden forutsetter at praktikantene er fleksible, initiativrike, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden.

 

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikantene utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene utføre arbeid i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt enkelte administrative og konsulære arbeidsoppgaver.

Praktikantene har i tillegg ansvar for oppdatering og redigering av ambassadens nettside og sosiale medier. Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

 

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Gode franskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er et krav. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og fransk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til og interesse for Nord-Afrika.

 

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart 20. januar. Praktikanten tilståes et månedlig stipend som p.t. er på 8000 NOK pr. måned. Reise- og boligutgifter må dekkes av praktikanten selv. Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester.

 

Søknad

Søknad og CV sendes til ambassaden via e-post: [email protected]. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad vår 2020».

Søknadsfrist: 3. oktober 2019.

For mer informasjon om praktikantordningen i utenrikstjenesten vises det til Utenriksdepartementets websider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Studentpraktikantordningen.html?id=485910

Eventuelle spørsmål vedrørende praktikantordningen på ambassaden kan rettes til nåværende studentpraktikant Jon Eskil Ramsrud Kindberg ([email protected]).