Ambassaden i Rabat.

Ambassaden i Rabat søker studentpraktikant for våren 2024. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Vil du få et unikt i innblikk i utenrikstjenesten, lære mer om Nord-Afrika og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes til praksis? Da er en praktikantplass ved ambassaden i Rabat noe for deg! Ambassaden søker nå én studentpraktikant for vårsemesteret 2024, tiltredelse i januar. Søknadsfrist er 1. oktober.

Praktikantordningens overordne mål er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i den norske utenrikstjenesten. Som studentpraktikant vil du få opplæring og oppfølging innenfor varierte arbeidsområder. For ytterligere informasjon om studentpraktikantordningen vises det til regjeringens sider:

Studentpraktikantordningen - regjeringen.no

Tjenestestedet

Marokko er et av Afrikas mest politisk og økonomisk stabile land. Rabat er en flott og sikker by, hvor det er godt å bo og arbeide. Som studentpraktikant vil du inngå i staben og veiledes av erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø, og du vil bidra til at ambassaden løser sine oppgaver på alle områder. Du vil ha særlig ansvar for ambassadens eksterne kommunikasjon, men også delta på møter med samarbeidspartnere, skrive politiske og økonomiske rapporter, fremme kulturarbeid og bistandsprosjekter, samt annet praktisk arbeid med konsulære og administrative oppgaver.

Ambassaden har 15 ansatte, hvorav 4 av disse er utsendte fra Norge. Disse dekker områder som klima, bærekraft, menneskerettigheter, likestilling, migrasjon, utvikling og marokkansk innenriks- og utenrikspolitikk. Vi deler kontorer med den finske ambassaden.

Kvalifikasjonskrav

Ambassaden ønsker en praktikant som har politisk og økonomisk forståelse, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre bør praktikanten kunne arbeide selvstendig og ha gode formidlingsevner på fransk, engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring og noe kunnskap om Marokko er en fordel, men ikke et krav. Sikkerhetsklarering er en fordel, men ikke et krav. Fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen:

  • Må være norsk statsborger
  • Kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Bør være student, men søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning

Før avreise må praktikanten kontakte NAV Utland og sørge for å få utvidet medlemskap i Folketrygden.

Arbeidsspråkene på ambassaden er fransk, engelsk og norsk - gode franskkunnskaper er et krav.

Praktisk

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for et telefon/videointervju og en skriftlig test.

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder, med tiltredelse i januar (oppstartstidspunkt og varighet kan diskuteres). Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som utgjør 15.000 NOK per måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanten må:

  • Selv dekke sine reise- og boutgifter
  • Selv sjekke hvilke regler som gjelder vedrørende vaksiner m.m. på innreisetidspunktet
  • Undertegne en avtale om praksisopphold som inneholder en taushetserklæring

Eventuell endring i reiseråd vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må kanselleres. Påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til ambassadesekretær Anne Margrethe Aabel; Anne.Margrethe.Aabel@mfa.no eller til nåværende studentpraktikant Oda.Overvag@mfa.no.

Slik søker du:

Søknad sendes til emb.rabat@mfa.no med emne «Praktikant vår 2024 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon innen 1. oktober. Dokumentene må sendes i én PDF-fil.