Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Informasjonsikon - Photo:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Redusert mulighet til å tilby konsulære tjenester grunnet corona-pandemien

Som følge at den helsemessige situasjonen i Marokko vil Norges ambassade i Rabat sterkt redusere sine konsulære tjenester og fokusere på konsulære spørsmål knyttet til coronautbruddet i Marokko.

 Alle andre henvendelser (fornyelse av pass og forespørsel av personnummer, m.m.) vil bli satt på vent til normalsituasjon er opprettet. I tilfelle nødsituasjon ta kontakt på [email protected].