Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

INFORMASJON OM CORONAVIRUS OG VISUMSØKNADER TIL NORGE FRA MAROKKO

Den norske ambassaden i Rabat behandler ikke visumsøknader siden januar 2015. Norge er representert av den danske ambassaden i Rabat for spørsmål vedrørende visumsøknader, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse til Norge for marokkanske statsborgere samt innbyggere i Marokko.

For å hindre smittespredning med koronaviruset besluttet norske myndigheter å innføre begrensninger for innreise til Norge for utlendinger uten oppholdstillatelse, inkludert begrensninger for mulighet å søke om visum til Norge i mars 2020. Representasjonsavtaler vedrørende visumsaker er midlertidig suspendert, noe som innebærer at det per i dag ikke er mulig å søke om visum fra Marokko via den danske ambassaden i Rabat. (Det er fortsatt mulig å søke om oppholdstillatelser via den danske ambassaden i Rabat.)

 

Norske myndigheter har siden fjernet reiserestriksjoner for noen kategorier av søkere, men  lokale, praktiske utfordringer med søknadsmottak, som i Marokko, er fortsatt gjeldende. Marokkanske borgere som ønsker å søke om visum til Norge kan kontakte den norske ambassaden i Amman på epost visa.amman@mfa.no. Norges ambassade i Amman er knutepunkt for visumsøknader for Nord-Afrika og Midtøsten og vil kunne gi nærmere informasjon om mulighetene for å søke visum for marokkanske borgere.

 

Mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge kan leses på UDIs nettsider.