Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om norsk skoletilbud til nordmenn i utlandet

Sommerskolen “Norgesskolen” for unge mellom 9-18 år

Norgesskolen er en sommerskole i norsk språk og kultur for barn og unge mellom 9-18 år. I tillegg til norskundervisning deltar elevene på diverse sports- og friluftsaktiviteter. 

Gjennom mer en 15 somre har over 1000 elever fra 59 ulike land deltatt. Det er en populær sommerskole hvor mer enn 70% deltar flere ganger. Norgesskolen bidrar til å gi norske barn og unge som vokser opp i utlandet en nærmere tilknytning til Norge.

Mer informasjon finnes her: https://nww.no/

 

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. 

Undervisningen på Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.