Informasjon om norsk skoletilbud til nordmenn i utlandet

Sommerskolen “Norgesskolen” for unge mellom 9-18 år

Norgesskolen er en sommerskole i norsk språk og kultur for barn og unge mellom 9-18 år. I tillegg til norskundervisning deltar elevene på diverse sports- og friluftsaktiviteter.  Skolen arrangeres fra 14.- 31. juli 2018.

Gjennom 15 somre har over 1000 elever fra 59 ulike land deltatt. Det er en populær sommerskole hvor mer enn 70% deltar flere ganger. Norgesskolen bidrar til å gi norske barn og unge som vokser opp i utlandet en nærmere tilknytning til Norge.

Mer informasjon finnes her: https://nww.no/

 

Nettskolen «Globalskolen» for unge mellom 6 - 16 år

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge.

Vilkår for å bli elev:

  1. Eleven må ha norsk personnummer.
  2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
  3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
  4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
  5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
  6. Foresatte må betale skolepenger.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

  1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
  2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.
  3. Startnorsk 1. til 6. trinn, for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 30. januar. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finnes her: http://www.globalskolen.no/web