Mer om Mali

Offisielt navn: Republic of Mali
Hovedstad: Bamako
Språk: Fransk er offisielt språk, Bambara
Valuta: West African CFA franc
Flateinnhold: 1 240 192 km2
Folketall: 17,5 millioner (2016)
Overgangspresident: Assimi Goita

Ambassaden i Mali ble opprettet i 2017. Ved reise til landet anbefales det å lese reiseinformasjonen fra UD, sette seg inn i våre generelle råd og innhente informasjon om reisemålet.

Nyttige nettsider

Primature
Nyheter på fransk
Giverkoordinering

Politikk

Etter to påfølgende militærkupp i august 2020 og i mai 2021 styres Mali av en overgangspregjering ledet av kuppmakerne. Sommeren 2022 ble Mali enig med de vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS) om en kalender for overgangsperioden som blant annet innebærer at det i 2023 skal foretas en grunnlovsavstemning og valg til lokale, regionale og nasjonale forsamlinger samt presidentvalg i 2024. 

Den politiske krisen og sikkerhetskrisen som rammet Mali etter militærkuppet i mars 2012 fortsetter å prege landet. Fransk militær intervensjon og tilstedeværelse i januar 2013 og opprettelsen av FN-operasjonen MINUSMA i juli 2013 bidro til å stabilisere landet, og en tresidig fredsavtale mellom myndighetene, væpnede grupperinger som ønsker et uavhengig nord-Mali og væpnede grupper som støttet myndighetene i Bamako ble undertegnet i Algerie i mai 2015 og i Bamako i juli 2015. Til tross for dette, er konflikten med de etniske tuaregopprørerne og islamistene i nord fortsatt en stor utfordring. Implementeringen av fredsavtalen går sakte. Siden den gang har også trusselen fra islamistiske terroristgrupper har gjort seg gjeldende. Sikkerhetssituasjonen i nordlige og sentrale Mali er svært alvorlig, og er også forverret i sørlige Mali.

Bilaterale forbindelser

Norge har et samarbeid med maliske myndigheter som strekker seg tilbake til 1980-tallet. Særlig samarbeid innen klima, landbruk og matsikkerhet er sentralt, i tillegg til støtte til fred og stabilisering. Norge bidrar med ressurser inn i den pågående FN-operasjonen som et ledd i å styrke internasjonalt samarbeid for sikkerhet og stabilitet i Mali og Sahel-regionen.

Økonomi

Mali er et av verdens fattigste land og er rangert som 186 av 191 land i FNs levekårsindeks (HDI). Store deler av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Stor arbeidsledighet og lav inntekt blant resten av befolkningen utgjør en politisk og økonomisk utfordring.

Mali er rik på naturlige ressurser som mineraler, olje og gass og produserer og eksportere hovedsakelig gull og bomull. I tillegg har Mali en relativ stor landbruksproduksjon og hadde før krisen i 2012 investert mye i turisme. Ustabil klima- og sikkerhetssituasjon de siste årene har preget Malis produksjons- og eksportmuligheter samt at turismen har gått drastisk ned.

Reiseinformasjon

Reiseinformasjon for Mali finner du her.

Hva er et offisielt reiseråd?