Beredskap/krise

Den norske ambassade i Bamako har en beredskapsplan som tar sikte på å bistå norske borgere i Mali i en eventuell krisesituasjon.

Det er viktig at norske borgere registrerer seg ved reise til land i Vest-Afrika.

Ambassaden i Bamako dekker 5 land (Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger og Tsjad) som har ulik sikkerhetsrisiko. Følg med på oppdatert reiseinformasjon om de ulike landene på regjeringen.no

Sjekk også om Utenriksdepartementet har utstedt et offisielt reiseråd for landet du skal besøke. 

Norske borgere i de øvrige landene (utenom Mali) bes om å forholde seg til det norske konsulatet, og/eller ambassadene til andre nordiske landene, i en eventuell beredskapssituasjon. Nordiske utenrikstjenester har et gjensidig ansvar for å yte service overfor nordiske borgere.

Ambassaden vil i den utstrekning det er mulig prøve å holde kontakt med alle norske borgere dersom den sikkerhetsmessige situasjonen i landet endrer seg. Det understrekes derfor igjen at det er viktig å registrere seg på reiseregistrering.no.

I en krisesituasjon vil ambassaden benytte raskere kommunikasjonskanaler enn nettsiden til kommunikasjon med norske borgere. Følg med på løpende oppdateringer fra ambassaden i sosiale medier.

Kontaktpunkt utenom ambassadens åpningstider for kriser:

UDs operative senter: + 47 23 95 55 55