Covid-19: Travel to Norway

For reiseinformasjon om Madagaskar, se her. Fastboende i Madagaskar bør følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.

Du finner svar på aktuelle spørsmål om reiser og Covid-19 her:  https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Please find answers to questions regarding travel and Covid-19 here: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Norwegian nationals living in Madagascar should pay attention to advise and information given by local authorities.