Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Mer om Elfenbenskysten

Statsform: Republikk. Selvstendighet fra Frankrike 7.august 1960.
Offisielt navn: Republic of Côte d’Ivoire
Byer: Hovedstaden er Yamoussoukro. Den største byen er Abidjan.
Statsoverhode: President Alassane Dramane Ouattara, fra 21.mai 2011, gjenvalgt i 2015.

Politikk

Alassane Ouattara vant valget i 2010, men tidligere president Gbagbo nektet å gå av og i den ivorianske krisen (desember 2010-april 2011), kom det til væpnet konflikt, som endte med at 3000 mennesker døde. Ouattara tok over styringen av landet i april. Den 21.mai 2011 ble han formelt innsatt som president i den politiske hovedstaden Yamoussoukro. Gbagbo ble overført til den internasjonale straffedomstolen i Haag og det ble opprettet en kommisjon for «sannhet, dialog og forsoning» under daværende statsminister Banny for å skape en felles forståelse av krisen og dens årsaker.

Etter å ha vært kjent som det vestafrikanske landet med mest vellykket økonomi gikk Elfenbenskysten inn i en vanskelig økonomisk situasjon, som landet er i ferd med å løfte seg ut av. Ikke alle utfordringene fra kriseårene er løst og det er fremdeles tidvis uro, men i mye mindre skala.

Siden begynnelsen av januar 2017 har Elfenbenskysten opplevd en rekke streiker og mindre lokale opprør blant offentlige ansatte, soldater og studenter. UDs reiseråd oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Abidjan og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Elfenbenskysten.

Bilaterale forbindelser

Bilaterale forbindelser med Norge ble opprettet i 1964 og har hele tiden vært gode, men grunnet krisen måtte den norske ambassaden legges ned i 2011 og fra da er Elfenbenskysten dekket av ambassaden i Accra i Ghana.

Økonomi

Elfenbenskysten er en av de største økonomiene i Vest Afrika, etter Nigeria. Elfenbenskysten er verdens største produsent av kakaobønner. Andre inntekter kommer fra olje og gass, og kraftproduksjon. Her kan åpning av ny aktivitet bli aktuelt. Landet har de siste årene hatt en betydelig økonomisk vekst, etter en nedgangsperiode etter den omfattende uroen i 2010-2011.

Havnen i Abidjan er blant de største i Vest-Afrika og er et viktig transittpunkt for varer til nabolandene i nord: Mali, Burkina Faso og Niger.

Valutaen Vestafrikanske Franc (XOF eller CFA) er knyttet til Euro med fast vekslingskurs. Elfenbenskysten er den største økonomien i den 8-land sterke valutaunionen UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).   

Det er et begrenset nærvær av norsk næringsliv i Elfenbenskysten. Yara er en stor aktør innenfor kunstgjødsel og landbruk, og Norfund er en betydelig investor i gassbasert kraftproduksjon og i noen grad næringsmiddelproduksjon. Enkelte andre firma er fast eller tidvis tilstede.

Ambassaden i Accra vil i mindre grad enn i Ghana kunne yte bistand til norsk næringsliv i Elfenbenskysten, men vil bidra der mulig med råd og kontakter, avhengig av kapasitet og etterspørsel.

Reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon om Elfenbenskysten.

Hva er et offisielt reiseråd?