Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Gradvis gjenåpning av ambassaden

Ambassaden vil gjenåpne gradvis for publikum fra og med 11. mai, men dette gjelder kun for hastesaker i første omgang, og etter avtale, på epostadressen [email protected]