Praktikantplasser ved den norske ambassaden i Paris høsten 2020

Praktikanter våren 2020 - Photo:Yohanna Morel
Kjersti T. Sveen og Maria Lokna, praktikanter våren 2020.

Den norske ambassaden i Paris tilbyr to praktikantplasser hvert halvår – en fin mulighet til å jobbe på en ambassade og lære mer om forholdet mellom Frankrike og Norge!

Målsetningen med praktikantordningen er å spre interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det vektlegges at praktikantene får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan utenrikstjenesten fungerer. Praktikantordningen er ment for norske (viderekomne) studenter fra norske eller utenlandske læresteder godkjent av Lånekassen. Praktikantene tar del i ambassadens vanlige arbeidsoppgaver innenfor politikk, økonomi, kultur og kommunikasjon, og forutsettes å være fleksible og delta etter behov i ulike arbeidsoppgaver.

Ambassadens arbeid med politikk og økonomi inkluderer rapportering om fransk politikk og økonomi, fremme av norske næringsinteresser i Frankrike og tilrettelegge besøk fra Norge. Ambassadens kultur- og kommunikasjonsarbeid inkluderer kommunikasjonsarbeid for hele ambassaden og fremme av norsk kultur i Frankrike. Praktikantene følger aktuelle spørsmål og forbereder rapporter om spesifikke tema, tilrettelegger besøk, deltar på relevante møter og i ambassadens utadrettede prosjekter. Praktikantene har oppgaver innen informasjon og kommunikasjon, og vil arbeide med utforming og publisering av artikler til ambassadens hjemmeside og sosiale medier; Facebook, Instagram og Twitter. Praktikantene vil også engasjeres i forberedelse og gjennomføring av utadrettede prosjekter og arrangementer.

Praktikantene må beherske både norsk og fransk meget godt skriftlig og muntlig, og ha god fremstillingsevne. Å ha hatt et lengre opphold i et franskspråklig land vil derfor være fordelaktig. I vurderingen av søkerne vil det bl.a. bli lagt vekt på kunnskap om Frankrike, om politiske og økonomiske forhold i Norge, om forbindelsene mellom Norge og Frankrike, og om internasjonale forhold generelt. Studieresultater, erfaring med kommunikasjonsarbeid og annen arbeidserfaring blir også tillagt vekt.

Praktikantoppholdet varer fra 24. august til og med 18. desember. Praktikantene vil få et stipend som p.t. er på 12 000 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris. Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

Fristen for søknad om praktikantopphold for høsten 2020 er 10. mars 2020. 
Søknad for praktikantstillingene ved ambassaden sendes med kortfattet CV og karakterutskrifter samlet i én fil til [email protected] Eventuelle spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden kan rettes til Hege Klaseie ([email protected]).

 

Litt om vårens praktikanter:

Maria Lokna har fullført en bachelorgrad i journalistikk ved storbyuniversitetet OsloMet, hvor hun tilbragte et halvår som utvekslingsstudent ved l’IUT Nice Côte d’Azur. Hun har jobbet som musikkritiker og kulturjournalist for ulike medier siden 2015. Hun har vært bosatt i Paris de siste årene, og tar per dags dato en mastergrad i kjønnsstudier og sosiologi ved l’Université Paris 8.

Kjersti T. Sveen har fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har tatt videregående i Lyon på Lycée Edouard Herriot, i tillegg til å ha studert økonomi et år på Esdes School of Business and Management i Lyon. I regi av NHH har hun vært på utveksling på HEC Montreal i Canada. Kjersti har vært en aktiv student med flere studentverv ved NHH. bl.a. i Næringslivutvalget og NHHS Case club.