Ledig stilling som lokalt ansatt saksbehandler (konsulent) hos Forsvarsattachéen ved ambassaden i Paris

Den norske ambassaden i Paris kunngjør herved følgende stilling: Lokalt tilsatt saksbehandler (konsulent) ved Forsvarsattachéens kontor. 12 måneders vikariat med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 11. juli

Vår lokalt ansatte saksbehandler flytter tilbake til Norge og vi søker hennes etterfølger. Stillingen er ledig fra 6. august.

Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til norsk statsborgerskap. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

 

Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

 1. Saksbehandling og generell administrativ støtte til forsvarsattachéen, herunder:
 • Saksbehandling innen budsjett, regnskap og økonomirapportering
 • Post- og arkivtjeneste
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Behandling og videreformidling av besøksanmodninger og diplomatiske klareringer
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter og andre lands ambassader
 1. Støtte forsvarsattacheen i forbindelse med hans/hennes hovedoppgaver, herunder:
 • Delta på lokale konferanser og møter
 • Følge med i lokale nyheter
 • Ivareta kontoret i Forsvarsattachéens fravær

Det må også påregnes andre administrative oppgaver ved behov og ledig kapasitet. 

Kvalifikasjonskravene er minimum 2 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder meget gode fransk og engelskkunnskaper.

Følgende personlige egenskaper kreves:

 • Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Ryddighet og evne til å arbeide systematisk
 • Fleksibilitet og evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Taktfullhet og integritet

Stillingen medfører mindre representasjonsoppgaver og stillingsinnehaveren må derfor ha god helhetsoversikt, være utadvendt og ha lett for å forholde seg til andre.

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, fra stilling med stor grad av selvstendighet, samt erfaring fra regnskaps- og budsjettarbeid.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater.

Lønn etter avtale. Arbeidskontrakt etter lokale, franske vilkår. Stillingsinnehaver vil være trygdepliktig til Frankrike. Opplæring vil bli gitt. Det vil være en prøvetid på 1 måned.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kan Forsvarsattaché i Paris, oberst Terje Alvsaker kontaktes på telefon 00 33 1 53 67 04 00.

 

Søknad vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til emb.paris@mfa.no og til fap@mfa.no.