Varslede demonstrasjoner i Frankrike

Oppdatert 11.01.2019: I forbindelse med varslede demonstrasjoner i Frankrike og spesielt Paris i helgen anbefales norske borgere i Paris følge med på lokale nyheter og ved behov rette seg etter lokale myndigheters anvisninger. Ved reiser og opphold i utlandet anbefales på generelt grunnlag registrering via www.reiseregistrering.no