Varslede demonstrasjoner i Frankrike

Oppdatert 22.03.2019: I lys av den økte voldelige karakteren ved «gulvest»-demonstrasjonene lørdag 16.3.19 og som følge av nye, varslede demonstrasjoner i Frankrike - og spesielt Paris - i helgen, anbefales norske borgere å følge med på lokale nyheter og ved behov rette seg etter lokale myndigheters anvisninger. Ved reiser og opphold i utlandet anbefales på generelt grunnlag registrering via www.reiseregistrering.no