Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Oppdatert: 15. oktober 2020

Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan skje raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Mange land opplever igjen en sterk økning i antall Covid19-smittede, dette gjelder spesielt Frankrike. Svært mange er innlagt på sykehus og belastningen på det lokale helsevesen er stor.

For reisende vil det bety en økt risiko for å bli smittet.

Norske borgere som reiser utenlands nå, til tross for dette klare reiserådet, kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge.

Vi ber også alle reisende om å registrere seg på www.reiseregistrering.no, oppdatere oppholdssted og planlagt dato for hjemreise. Alle som har kommet hjem må slette registreringen når de har kommet hjem.

Les mer om reiser og koronavirus her.