Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Registrer deg på reiseregistrering.no!

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også ‘fastboende’ nordmenn.