Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Konsulatavdelingen og henvendelser relatert til koronasituasjonen

Ambassaden mottar mange henvendelser relatert til koronasituasjonen. På grunn av stor pågang kan ambassaden dessverre ikke gi individuelt tilpassede svar på alle henvendelser.

For at du raskest mulig skal få svar på dine spørsmål, ber vi deg lese vår informasjon om reiser til Norge.

Alle spørsmål og henvendelser til konsulatavdelingen ved ambassaden i Paris må sendes på e-post.
E-post: konsulat.paris@mfa.no

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen uten å ha en avtale.
Dette gjelder alle konsulære ærender som pass-søknader, personnummer-søknader, arbeids- og oppholdssaker, sjøfartssaker, notarialforretninger, statsborgerskapssaker m.m.

Bestille en time: https://www.supersaas.fr/schedule/Ambassade_Norvege_Paris/Service_Consulaire