Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Etter råd fra Folkehelseinstituttet åpner regjeringen for at turister fra en rekke europeiske land igjen kan besøke Norge.

Oppdatert 10. juli 2020

Etter 15. juli kan personer fra blant annet Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia igjen komme på besøk til Norge som turist, uten å måtte sitte i karantene først.

Det er altså hvor man er bosatt som er avgjørende, ikke hva slags statsborgerskap man har.

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

De som velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Mer informasjon finnes på regjeringen.no/reiseinformasjon.

De landene i EØS/Schengen-området som UD fortsatt fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til er: Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene i utgangspunktet hver 14 dag. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.

Karantene kan gjeninnføres

Utenriksdepartementet frarådet i mars alle reiser som ikke var strengt nødvendige til alle land, og fra 15. juni har det vært gjort unntak for land i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Fra 15. juli gjøres det unntak for flere land i EØS/Schengen-området som også har en tilfredsstillende smittesituasjon.

Dersom det skulle oppstå en ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.

Det betyr at man kan risikere å få karantene når man kommer hjem, selv om landet var «grønt» da man dro.

Man må være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt.