Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Oppdatert 25. mars 2020

- Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.
Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

- Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider norske myndigheter tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge. For mer informasjon se på pressemeldingen her.

Informasjon til reisende er også lagt ut på regjeringen.no/korona, og denne informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Kontaktinformasjon til flyselskapene:

SAS: www.sas.no

Norwegian: www.norwegian.no

- Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

- Norske myndigheter har besluttet at alle som kommer fra reiser fra utlandet skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

- Her finner du mer informasjon om reiser: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

- Norske reisende anbefales forøvrig å holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Reisende bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

- Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter her.

- Frankrike informerer bl.a. på følgende nettside https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Franske myndigheter har pr. 17.mars 2020 vedtatt å begrense innreise til Schengen-området via Frankrike, og inn til Frankrike fra andre Schengen-land.
Grensekontrollen vil derfor bli innskjerpet, og alle må kunne fremvise gyldig identifikasjonspapirer/pass, oppholdstillatelse eller attest fra fransk arbeidsgiver om pågående arbeidsforhold.

Dette gjelder for alle norske borgere, enten de har fast opphold i Frankrike, eller er på gjennomreise.
Det gjelder også for norske borgere som:
• Er helsepersonell, og arbeider for å bekjempe spredningen av korona-viruset
• Transporterer handelsvarer over landegrensene
Norske borgere, som ved innreise til Frankrike blir stoppet av helsemessige årsaker, plikter å følge myndighetenes pålegg om å ta imot medisinsk hjelp.
Norske borgere vil fritt kunne forlate Frankrike.

Alle norske borgere som oppholder seg i Frankrike må forøvrig også følge øvrige påbud og forordninger som gis fra franske myndigheters side.

Frem til 15. april er det forbudt for cruisebåter og passasjerbåter med mer enn 100 passasjerer å gå til kai på Korsika, og å gå til kai eller inn i farvann nær eller i fransk område, i de oversjøiske områdene som Saint-Barthélemy og Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Fortuna. Unntaket er dersom tillatelse er gitt av statens representant i disse områdene.

Det er forbudt for cruisebåter og tilfeldige passasjerbåter med mer enn 100 passasjerer å legge til kai, frem til samme dato, i havner på det franske fastland i Middelhavet, Atlanterhavet, den engelske kanal og Nordsjøen, unntatt dersom tillatelse er gitt av kompetent, statlig myndighet.

- Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også ‘fastboende’ nordmenn.