Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder foreløpig frem til 1. mars 2021.

Oppdatert  13.01.2021

 1. TESTING

Fra 2. januar 2021 MÅ ALLE som reiser inn i Norge teste seg for Covid-19 ved første grensepassering. Dersom det ikke er testmulighet på grensestasjonen skal testing skje innen 24 timer etter grensepasseringen.

 1. ATTEST

For reisende fra «røde land» gjelder i tillegg følgende bestemmelse:

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt mindre enn 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

Se hvilke land det gjelder på www.fhi.no/smittevernreise og UDs reiseinformasjon

 1. REGISTRERING

For å bedre smittekontrollen er dessuten alle som reiser inn i Norge pliktig til å registrere seg:

 • Alle som skal til Norge må registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg.
 • I påvente av en digital løsning, er ordningen papirbasert. Frem til den digitale løsningen er på plass, skal skjemaet skrives ut og leveres i papir på grensen. Det tas sikte på at den digitale løsningen er på plass tidlig på nyåret.
 • Plikten skal i utgangspunktet gjelde alle som reiser inn i landet, også norske statsborgere, men med noen nærmere angitte unntak, blant annet for barn under 16 år som reiser i følge med en voksen.
 • Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing.
 1. REISEKARANTENE

10 døgn

Alle som ankommer fra røde land, områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

 Alle som studerer i utlandet (inklusive land i Norden) må gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.

Karanteneplikten gjelder også etter mellomlanding med fly i et rødt land eller område.

Disse bestemmelsene er uavhengig av om den reisende har symptomer eller ikke.

7 døgn

Dersom den tilreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst kan han/hun nå gå ut av karantenen etter syv dager. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Les mer om det her: Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg - regjeringen.no

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

 1. KARANTENEHOTELL

Personer som skal i reisekarantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell.

Det er kommunen du er på reise til som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10, alternativt 7, døgn.

Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Unntak fra kravet om karantenehotell

Du trenger ikke gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell dersom du kan dokumentere at:

 • du er bosatt i Norge, eller du kan dokumentere at du har fast bolig der, uavhengig om den er eid eller leid. 
 • du har et annet egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen (for definisjon av «egnet oppholdssted» se Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no)
 •  du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. (Da kan du gjennomføre karantenen i boligen til ektefelle eller den andre forelderen. Dette gjelder også for deres mindreårige barn.)
 • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 
 • du er yrkessjåfør i langtransport, togpersonell som ikke jobber på godstog eller militært personell, og er unntatt etter covid-19-forskriften.
 • du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge.
 • du studerer i Norden, men har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet.

Mindreårige barn som ankommer Norge alene, og ikke har unntak fra karantene, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet.

Unntaket gjelder ikke for flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter.

Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema med bekreftelse på egnet oppholdssted (regjeringen.no).

 1. ETTER ANKOMST TIL NORGE:

Det oppfordres til at alle er nøye med håndhygienen og respekterer oppfordringen om å holde minst én meter avstand til andre.

Alle reisende må benytte munnbind fra de går av flyet og frem til karantenestedet. Du bør også bruke munnbind på alle offentlige steder etter at karantenen er gjennomført.

Personer som er kommet fra land som er, eller i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg igjen hvis de skulle få symptomer.

Slik gjennomføres reisekarantene:

 • Du skal være i karantene i 10, alternativt 7, døgn etter ankomst til Norge. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Les mer om det her: Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg - regjeringen.no
 • Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du kan bare oppholde deg utenfor oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre kan unngås
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb, men du kan jobbe hjemmefra.
 • Du kan ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet og til karantenestedet).
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du skal unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som de er i karantene med.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse, bør du isolere deg så snart som mulig og kontakte den lokale legevakten på tlf. 116 117 for testing. Mer informasjon finner du her: www.helsenorge.no/koronavirus

 1. UNNTAK FRA KRAV OM REISEKARANTENE

Unntak fra reisekarantene i arbeidstiden og fritiden gjelder blant annet:

 •  Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, etter barneloven. Samvær etter barneloven omfatter også tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnet skal ha samvær med foreldrene. 
 • Dersom du har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene. Hvis du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du likevel holde deg hjemme til du er symptomfri.

Unntak ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående i Norge

Du kan få dispensasjon fra reisekarantene dersom du kan dokumentere at du skal:

 • besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende
 • delta i bisettelse eller begravelse til nærstående 

Det er kommunelegen i den kommunen besøket, bisettelsen eller begravelsen skal gjennomføres, som kan gi dispensasjon. Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til. 

Dispensasjon fra reisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle besøket, bisettelsen eller begravelsen. Kravene om karantenested og gjennomføring av karantene vil ellers gjelde.

Unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Andre unntak for enkelte arbeidsgrupper 

Noen utvalgte arbeidsgrupper har egne unntak i forskriften (lovdata.no)

For mer informasjon, se covid-19-forskriften (lovdata.no).

Unntak fra karantene i forbindelse med annet arbeid se Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse, bør du isolere deg så snart som mulig og kontakte den lokale legevakten på tlf. 116 117 for testing. Mer informasjon finner du her: www.helsenorge.no/koronavirus