Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder foreløpig frem til 15. april 2021.

Regjeringen har nå strammet ytterligere inn på innreiserestriksjonene til Norge. 

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette gjelder fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Hotell vil bli anvist av myndighetene ved innreise, og det er ikke mulig selv å velge hotell. Den reisende, på privatreise, må fortsatt betale kr 500 pr døgn for karanteneoppholdet, resten dekkes av norske myndigheter. 

Etter innreise til Norge skal det holdes minst to meters avstand til andre, og det er innført skjenkestopp av alkohol over hele landet.

Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge, gjelder også i påsken.

Øvrige innreiserestriksjoner (se under) gjelder fortsatt.

 

Regjeringen ber norske borgere i utlandet om IKKE å reise til Norge i forbindelse med påsken i år. 

Fra og med natt til onsdag 17.03.2021 er det obligatoriske for personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet, å gå i karantene på spesielt anviste karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

Den reisende må bli på karantenehotellet minst frem til negativt svar på test foreligger, tatt tidligst tre dager etter ankomst. Det vil ikke være en plikt for kommunene å tilby test, eller en rettighet å bli testet på dag 3. Det kan derfor ta lenger tid å få tatt en slik test.

I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Følgende får IKKE lenger REISE INN I NORGE:

 • turister
 • familiemedlemmer som ikke er listet under i punktet om unntak: nære familiemedlemmer
 • kjæreste eller forlovede
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • forretningsreisende
 • utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her.

Noen personer vil få unntak og mulighet til å reise inn i Norge. Dette er blant annet:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med sine egne barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er busatt i Norge:
  • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • Mindreårige barn eller stebarn
  • Foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.

Se UDI for hele listene med unntak og mer informasjon om innreise til Norge.

For de som har lov til å reise inn til Norge, må reglene forklart under ved innreise til Norge følges.

REGLER VED INNREISE TIL NORGE

Har du lov til å reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

REGISTRERINGSSKJEMA 

Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal fylle ut et innreiseregistreringsskjema. Du må registrere deg før du ankommer Norge.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Innreiseregistreringsskjema (regjeringen.no): 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70 for støtte. Denne telefonen driftes av regjeringen.

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

For mer informasjon på andre språk se entrynorway.no (regjeringen.no).

KRAV OM ATTEST PÅ NEGATIV KORONATEST

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 24 timer før innreise. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. Har du mellomlandinger på vei til Norge, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har en del unntak og skal blant annet ikke gjelde for:

 • Norske statsborgere, personer som har oppholdstillatelse i Norge, eller personer i transitt.
 • Personer som kan dokumentere med godkjent laboratoriemetode, (PCR eller antigen hurtigtest), gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Testen må være mer en to uker gammel. 
 • Barn under 12 år.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere. (eget krav for helsepersonell)
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

KORONATEST VED ANKOMST

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge.

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffes med bøter og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Dersom du tester positivt med antigen hurtigtest, må du ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.

Personer som ankommer fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil har egne regler for testing på grensen.

Testen du tar ved innreise kan være test nummer én for å få kortet ned karantenetiden. 

Følgende personer er unntatt fra krav om testing:

 • Barn under 12 år.
 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
 • Utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f. (diplomatpass m.m.)  

Fra midnatt natt til 31. januar ble unntaket fra krav om testing fjernet for personer som kan dokumentere at de har gjennomgått covid-19.

Du vil bli kontaktet kun dersom prøvesvaret ditt er positivt. Ved negativt prøvesvar vil du ikke bli kontaktet. Har du bruker på helsenorge.no kan du logge deg inn å se prøvesvaret ditt der. Enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret utover helsenorge.no, det vil du da få beskjed om.

REISEKARANTENE

10 døgn

Alle som ankommer fra røde land, områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

 Alle som studerer i utlandet (inklusive land i Norden) må gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.

Karanteneplikten gjelder også etter mellomlanding med fly i et rødt land eller område.

Disse bestemmelsene er uavhengig av om den reisende har symptomer eller ikke.

7 døgn

Dersom den tilreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst kan han/hun nå gå ut av karantenen etter syv dager. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Les mer om det her: Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg - regjeringen.no

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

KARANTENEHOTELL

Personer som skal i reisekarantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell.

Det er kommunen du er på reise til som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10, alternativt 7, døgn.

Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Unntak fra kravet om karantenehotell

Du trenger ikke gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell dersom du kan dokumentere at:

 • du er bosatt i Norge, eller du kan dokumentere at du har fast bolig der, uavhengig om den er eid eller leid. 
 • du har et annet egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen (for definisjon av «egnet oppholdssted» se Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no)
 •  du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. (Da kan du gjennomføre karantenen i boligen til ektefelle eller den andre forelderen. Dette gjelder også for deres mindreårige barn.)
 • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. 
 • du er yrkessjåfør i langtransport, togpersonell som ikke jobber på godstog eller militært personell, og er unntatt etter covid-19-forskriften.
 • du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge.
 • du studerer i Norden, men har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet.

Mindreårige barn som ankommer Norge alene, og ikke har unntak fra karantene, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet.

Unntaket gjelder ikke for flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter.

Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema med bekreftelse på egnet oppholdssted (regjeringen.no).

ETTER ANKOMST TIL NORGE:

Det oppfordres til at alle er nøye med håndhygienen og respekterer oppfordringen om å holde minst én meter avstand til andre.

Alle reisende må benytte munnbind fra de går av flyet og frem til karantenestedet. Du bør også bruke munnbind på alle offentlige steder etter at karantenen er gjennomført.

Personer som er kommet fra land som er, eller i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg igjen hvis de skulle få symptomer.

Slik gjennomføres reisekarantene:

 • Du skal være i karantene i 10, alternativt 7, døgn etter ankomst til Norge. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Les mer om det her: Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg - regjeringen.no
 • Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du kan bare oppholde deg utenfor oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre kan unngås
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb, men du kan jobbe hjemmefra.
 • Du kan ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet og til karantenestedet).
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du skal unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som de er i karantene med.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse, bør du isolere deg så snart som mulig og kontakte den lokale legevakten på tlf. 116 117 for testing. Mer informasjon finner du her: www.helsenorge.no/koronavirus.

UNNTAK FRA KRAV OM REISEKARANTENE

Unntak fra reisekarantene i arbeidstiden og fritiden gjelder blant annet:

 •  Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, etter barneloven. Samvær etter barneloven omfatter også tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnet skal ha samvær med foreldrene. 
 • Dersom du har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene. Hvis du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du likevel holde deg hjemme til du er symptomfri.

Unntak ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående i Norge

Du kan få dispensasjon fra reisekarantene dersom du kan dokumentere at du skal:

 • besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende
 • delta i bisettelse eller begravelse til nærstående 

Det er kommunelegen i den kommunen besøket, bisettelsen eller begravelsen skal gjennomføres, som kan gi dispensasjon. Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til. 

Dispensasjon fra reisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle besøket, bisettelsen eller begravelsen. Kravene om karantenested og gjennomføring av karantene vil ellers gjelde.

Unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Andre unntak for enkelte arbeidsgrupper 

Noen utvalgte arbeidsgrupper har egne unntak i forskriften (lovdata.no)

For mer informasjon, se covid-19-forskriften (lovdata.no).

Unntak fra karantene i forbindelse med annet arbeid se Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no.

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse, bør du isolere deg så snart som mulig og kontakte den lokale legevakten på tlf. 116 117 for testing. Mer informasjon finner du her: www.helsenorge.no/koronavirus.