Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Franske bestemmelser vedrørende innreise og karantene

Franske myndigheter har pr. 15. juni 2020 vedtatt å åpne innreise fra Schengen-området til Frankrike. Kun innreise fra UK og Spania er pålagt karantene. Krav til innreiseskjemaer frafaller.

Oppdatert 15. juni 2020

Norske myndigheter har lagt ut informasjon om reiser til Frankrike på:

 https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/

Frankrike informerer om dette bl.a. på følgende nettside https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Anbefalinger (på engelsk) til utlendinger som reiser til Frankrike finnes på hjemmesiden til det franske utenriksdepartementet: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.