Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Franske bestemmelser vedrørende innreise og karantene

Franske myndigheter har pr. 15. juni 2020 vedtatt å åpne innreise fra Schengen-området til Frankrike. Krav til innreiseskjemaer frafaller.

Oppdatert 10. juli 2020

Norske myndigheter har lagt ut informasjon om reiser til Frankrike på:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_frankrike/id2429004/

Frankrike informerer om dette bl.a. på følgende nettside https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Anbefalinger (på engelsk) til utlendinger som reiser til Frankrike finnes på hjemmesiden til det franske utenriksdepartementet: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.