Franske bestemmelser vedrørende innreise

Innreisende over 12 år som ankommer Frankrike fra Norge må enten være fullvaksinert, eller kunne fremvise en negativ Covid-test, eller kunne dokumentere gjennomgått Covid-infeksjon. Alle reisende til Frankrike må heretter fylle ut digitalt innreiseskjema. Krav om å bruke munnbind på offentlige steder i Frankrike er nå opphevet, bortsett fra på offentlig transport og på helseinstitusjoner.

Gyldig vaksinasjonssertifikat eller bekreftet, negativ Covid-test må kunne fremvises ved innreise.

Dette forutsetter:

 • Fra og med 1. februar 2022 må personer som er 18 år og eldre, ENTEN 
  • ha fått 3 vaksinedoser, ELLER
  • kunne dokumentere gjennomgått Covidsykdom mindre enn 3 måneder etter siste obligatoriske vaksinedose (dose 2),  ELLER
  • ha fått andre, obligatoriske vaksinedose for mindre enn 9 måneder (270 dager) siden.
 • For personer som er vaksinert med enten Pfizer, Moderna eller AstraZeneca vaksinene, må andre dose være satt minst 7 dager før innreise til Frankrike
 • For personer som er vaksinert med Johnson & Johnson-vaksinen (enkelt-dose) må vaksinen være satt minst fire uker før innreise til Frankrike. For personer som har vært syke med Covid-19, må det ha gått minst 7 dager fra vaksinen (enkeltdose) er satt, før innreisen til Frankrike 

Norsk vaksinasjonssertifikat:

 • Bekreftelse på at personer er fullvaksinerte hentes av den enkelte på sin side på HelseNorge.no. Bekreftelsen finnes der i engelsk språkversjon og kan printes ut.
 • Det er ikke lenger krav om å fremvise vaksinasjonssertifikat internt i Frankrike, unntatt på helseinstitusjoner (sykehus, sykehjem, beboerinstitusjoner for personer med funksjonsnedsettelse)

Frankrike godkjenner følgende negative Covid-tester:

 • PCR-test tatt i løpet av de seneste 72 timer før avreise
 • Hurtigtest tatt i løpet av de seneste 48 timer før avreise

Gjennomgått Covid-sykdom bekreftes:

 • Ved positiv test tatt for mer er enn 11 dager siden, og mindre enn 6 måneder siden.

 Digitalt innreiseskjema må fylles ut av alle reisende : EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu) 

Barn under 12 år trenger ikke å ta PCR-test eller fylle ut skjema for å komme inn i Frankrike.

Dersom man har vært i kontakt med en Covid-syk person:

 • må man teste seg (selvtest/hurtigtest, antigentest, PCR-test) to dager etter å ha vært nærkontakt.
 • dersom selvtesten/hurtigtesten er positiv, må ta en PCR-test for å få denne bekreftet.

Dersom man blir smittet/syk:

 • Må man være i isolasjon i 7 dager fra og med positiv test/første symptom.
 • Etter 5 dager kan man gå ut av isolasjon under forutsetning av at man har testet seg og testen er negativ, samt at man har vært uten symptomer i minst 48 timer.

Mer informasjon angående innreise til Frankrike:

Coming to France? Your Covid-19 questions answered - Ministry for Europe and Foreign Affairs (diplomatie.gouv.fr)

Covid 19 : International travel | Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr)

For informasjon på engelsk om hvilke Covid-19 relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Frankrike, se denne nettsiden: Coronavirus Covid 19 – English | Gouvernement.fr

For innreise til de oversjøiske områdene Guadeloupe,  Guyane, Mayotte, Saint-Martin og Saint-Barthélemy, gjelder følgende:

 • Alle reisende over 12 år må ha tatt en Covid-test (hurtigtest eller PCR) i løpet av de siste 24 timer før avreise med fly. Bekreftelse på at testen var negativ må kunne fremvises.
 • For reisende som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat, kan det pålegges krav om ny test ved ankomst. (Info Coronavirus Covid-19 - Outre-mer | Gouvernement.fr)

Mer informasjon (på engelsk) ligger også på nettsiden Service-public.

Reiseklar

Et godt verktøy for å få nyttig og oppdatert reiseinformasjon, er UDs app Reiseklar:  Bli "Reiseklar" med UDs app - regjeringen.no

Reiseregistrering.no

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom det ikke allerede er gjort. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.